Josefin Malmqvist

Så ska finansiell samverkan minska utanförskapet för uppemot 300 sundbybergare

Sundbyberg går vidare med bildandet av ett finansiellt samordningsförbund tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stockholms läns landsting. Beslut väntas i kommunstyrelse och kommunfullmäktige under september 2017, med målet att förbundet ska vara på plats 1 juli 2018.

Det är glädjande att vi nu kan gå vidare med bildandet av ett finansiellt samordningsförbund. Det ger oss ytterligare redskap i vår verktygslåda för att minska utanförskapet i Sundbyberg, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

Uppskattningsvis 200-300 individer i Sundbyberg skulle ha glädje av samordningsförbundet. Uppemot 100 av dessa är personer som är sjukskriva inom försörjningsstödet. De får inte del av Försäkringskassans rehabiliterande insatser eftersom de inte haft någon sjukpenninggrundande inkomst och kommunen har ingen rätt att ställa krav på insatser för att få stöd och kunna bli frisk.

Idag står vi delvis handfallna inför grupper med sundbybergare i utanförskap som kräver samverkan. De bollas alltför ofta runt i systemet. Nu hoppas vi kunna sitta kring ett bord och gemensamt korta vägen ur utanförskap, utan att sekretessen sätter käppar i hjulen, säger Josefin Malmqvist (M).

Årlig budget är 2 miljoner kronor, av vilket Sundbyberg står för 500 000 kr. Därutöver finns möjligheter att ansöka om riktade ESF-medel. Socioekonomiska analyser visar att för Sundbyberg blir samordningsförbundet lönsamt på kort sikt om 1 av 3 går från utanförskap till egen försörjning.

Vi hoppas kunna räkna hem detta på några år, genom minskade utgifter för utanförskap och fler sundbybergare som bidrar till samhället. Det blir den största vinsten, säger Josefin Malmqvist (M).

 

Kartläggning av målgrupper som skulle vara aktuella för samordningsförbundet

 • Antalet 0-klassade som är sjukskrivna ofta med både fysisk och psykisk ohälsa och har ett samordningsbehov bedöms vara mellan 50-100 individer.
 • Ytterligare 50 -100 individer pendlar mellan perioder av arbetslöshet och sjukskrivning.
 • 5-10 individer deltar i daglig verksamhet Arbetssupporten LSS och skulle kunna vara betjänta av samordningsförbundets insatser för att komma ut i arbetslivet.
 • 5-10 unga vuxna individer har idag boendestöd via socialpsykiatrin men är arbetslösa.
 • 60 individer, varav 20 utan försörjningsstöd, hade våren 2015 läst SFI mer än 1000 timmar utan att komma vidare.
 • Utifrån det kommunala uppföljningsansvaret kan det enligt gymnasiesamordnaren, handla om 20-50 ungdomar som hoppat av gymnasiet där samordningsförbundet skulle kunna göra skillnad.

 

Tidplan

 • Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutade att ingå finansiellt samordningsförbund, den 29 augusti 2017
 • Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige väntas fatta beslut under september månad 2017.
 • Därefter väntar beslutsfattande i Stockholms läns landsting.
 • Samordningsförbundet planeras att vara på plats den 1 juli 2018.

 

Andra samordningsförbund i Stockholms län

 • Sollentuna, Upplands-Väsby och Sigtuna, startade 1 juni 2017.
 • Täby och Österåker, i Samordningsförbundet Södra Roslagen.
 • Samordningsförbundet Välfärd i Nacka.
 • Samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem.
 • Samordningsförbundet Östra Södertörn.
 • Samordningsförbundet i Södertälje.

Läs mer om finansiella samordningsförbund: http://nnsfinsam.se/

Ärendet, inkl förslag till förbundsordning, som antogs i social- och arbetsmarknadsnämnden i veckan finns här.

Finansiell samordning

Läs gärna mer i Mitt i Sundbyberg här.