Josefin Malmqvist

Skärp straffen för män som slår kvinnor

2020-05-05 Två kvinnor mördas - skärp straffen

När våldet i hemmen nu ökar i spåren av coronapandemin krävs kraftfulla och konkreta åtgärder. Våldet behöver förebyggas, men det är också hög tid att skärpa straffen och säkerställa att brottsoffren får upprättelse. Läs mer i debattartikeln.

Nu behöver vi hjälpas åt att ändra lagstiftningen:

  1. Gärningsmannen ska flytta – inte brottsoffret.
  2. Skärp straffen för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning, så att straffminimum höjs till fängelse ett år och att straffmaximum höjs till fängelse tio år.
  3. Obligatorisk häktning för personer misstänkta för grov kvinnofridskränkning.
  4. Fler fall av kvinnovåld ska leda till utvisning.
  5. Kontaktförbud med fotboja direkt, inte som i dag först efter att kontaktförbudet brutits.
  6. En ny sekretessbrytande regel ska införas för att fler fall av våld i nära relationer ska förebyggas.