Josefin Malmqvist

Slöseriet med bårhuset uppmärksammas

Följde i veckan med lokaltidningen Vi i Sundbyberg till det 10 år gamla, oanvända bårhuset under Ekbacken. Kylarna med 28 bårplatser stod dessutom påslagna i flera år innan de tillslut stängdes av. Nu står hela området övergivet och möblerna har försvunnit. Samtidigt prognostiseras kommunens underskott till över 100 miljoner kronor i år och kommunen skriker efter lokaler i tillväxtens spår.

Använd bårhuset som bårhus, eller sälj inredningen och gör någonting annat av lokalerna. Att bara låta området stå och förfalla är det sämsta tänkbara alternativet. Det är ett regelrätt slöseri med skattebetalarnas pengar och en nonchalans mot sundbybergarna.

Artikeln kan läsas här. I ett tidigare blogginlägg har jag skrivit om min motion för att använda bårhuset som bårhus eller någonting annat.

 

IMG_4658 IMG_4659

 

Tyvärr är detta inte första gången styret i Sundbyberg beslutar först, innan ett eventuellt behov har utretts. Några andra exempel:

  • Allaktivitetshuset beslutades att hyras ut, gratis, i 10 års tid till ett uppskattat värde om 5 mnkr/år, dvs totalt värde motsvarande drygt 50 miljoner kronor, innan man hade tillfrågat föreningarna om deras behov. Läs mer här.
  • Nationalarenan för baseball. Uppskattad kostnad ca 15 miljoner kronor. Om samma pengar per utövare hade spenderats på fotbollen skulle vi ha anlagt 100 nya konstgräsplaner i Sundbyberg – det ger en fingervisning om proportionerna.
  • En ny skola för en halv miljard, utan att behovet av en ny skola först utretts. Kan någon annan än kommunen göra investeringen? Läs mer här.