Josefin Malmqvist

Soligt besök hos Lötsjöteamet – öppenvård på hemmaplan

Fick idag möjlighet att besöka vår egen öppenvårdsverksamhet, Lötsjöteamet, som arbetar med missbrukare och personer med ekonomiskt bistånd, som behöver ytterligare stöd.

Lötsjöteamet arbetar med behandling, stödsamtal och träningslägenheter.

Teamet har sedan årsskiftet börjat arbeta med gruppsamtal enligt den nya metoden CRA, Community reinforcement approach, en KBT-baserad missbruksbehandling som fokuserar på problemlösning, veckoplanering och ett balanserat liv med fritidsaktiviteter. Genom att titta på vad som utlöser ett missbruk är tanken att det ska vara enklare att motverka och ersätta med andra aktiviteter. Det ska bli spännande att följa hur arbetet utvecklas!

Särskilt tack till Johanna, Annika, Matti och Ulrika som tog emot oss!

  
Jag och vice ordförande Lena Törner.