Josefin Malmqvist

Sommarjobb som flyger som sparvar

Förändringen av sommarjobben i Sundbyberg, som jag presenterade häromdagen, har väckt en hel del känslor i S-läger.Det är uppenbart att Sundbyberg har en speciell plats i S-hjärtan, för sällan är det både ministrar och nationella representanter som ger sig ut på barrikaderna.

Saken då?

  • Vi stryker i år ordet ”garanti”. Jobb är ingenting man garanteras, det är någonting man söker. Syftet med sommarjobb är att förbereda de unga för arbetsmarknaden, och då är det att göra dem en björntjänst att ge bilden av att de garanteras jobb. Däremot drar vi inte ner antalet platser och alla som skickar in en ansökan erbjuds jobb.
  • Vi genomför i år en kvalitetsväxling av sommarjobben, från tidigare modell med 2 veckor under 3 år, till minst 3 veckor under 2 år. Totalt sett ingen förändring i antalet veckor, men en viktig möjlighet att stärka kopplingen till näringslivet och ge de unga en chans att komma in i jobbet.

Utifrån utvärderingarna har vi sett att företagen uppger att det är de som gått ut 9:an som haft svårast att tillgodogöra sig jobben. Därför lägger vi nu om fokus. Vi satsar på jobbsökarkurser och tips, stärker kopplingen till näringslivet och inför entreprenörskap. 9:orna som får vänta ett år med att söka får nästa år istället söka längre sommarjobb och öka sina chanser att erbjudas jobb efter avslutade studier.

Synd att inte ens gymnasieministern kunde läsa så långt.

Även Dagens Arena verkar har provocerats av att vi vill ställa kvar på ungdomarna.

 

Enter a caption

Även om jag uppskattar deras bidrag till ny slogan, tror jag vi håller fast vid: Nu tar vi arbetslinjen till Sundbyberg!