Josefin Malmqvist

Spännande förslag om kvalitet i äldreomsorgen når tyvärr inte hela vägen

Äldrestandard

Äntligen, var min första tanke! Idag presenterades ett spännande initiativ – en ny standard för kvalitet inom äldreomsorgen. Med hjälp av den kan vi uppnå god och jämförbar äldreomsorg till glädje för våra äldre.

Ett 50-tal intresseorganisationer, fackförbund, kommuner och landsting, privata företag, myndigheter och högskolor har tillsammans med SIS på uppdrag av Socialdepartementet tagit fram standarden.

Tanken är god: den offentliga diskussionen har alltför länge har fastnat vid offentlig eller privat utförare istället för kvalitet och hur omsorgen kan bli bättre för alla. Tyvärr når inte standarden hela vägen fram. Genom att kräva kollektivavtal utesluts många aktörer från att kunna delta, vilket är väldigt synd på ett så klokt och viktigt initiativ. Att stora organisationer som Vårdföretagarna och SKL därför hoppade av arbetet ger en fingervisning om att detta nog inte är den standard vi har väntat på. Gör om, gör rätt!

Mer information om den nya standarden på SIS hemsida. Läs även om den nya äldrestandarden i dagens SvD.