Josefin Malmqvist

Steg mot fler valmöjligheter när vi blir äldre

Kommunala möten kan ofta vara långa, tråkiga och tekniska. Vi som har förtroendet att få sitta med på flera sådana möten varje vecka, ibland varje dag, vet hur lång tid det kan ta att avhandla, inte sällan, ovidkommande redaktionella detaljer i de handlingar som ligger för beslut.

Då gäller det att påminna sig om varför vi är där, på vems uppdrag. För vi har ett tydligt och viktigt uppdrag att göra livet enklare för våra medborgare.

Är därför glad att vi vid kvällens äldrenämnd kunde fatta beslut som möjliggör ett tidigare införande av LOV när det gäller äldreboenden i Sundbyberg, vilket innebär att äldre sundbybergare snart kommer kunna fatta beslut om var de vill bo i slutskedet av livet. Det må vara krånglig, byråkratisk lingo, men i praktiken kommer det ge enskilda sundbybergare mer makt över sitt eget liv!