Josefin Malmqvist

(S)tyret ignorerar kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige i Sundbyberg fattade innan jul beslut om budget för 2015, där bland annat beslut om att införa lagen om valfrihet, LOV, inom hela äldreomsorgen i Sundbyberg ingick. Det innebär att de äldre i Sundbyberg får möjlighet att fritt välja äldreboende och att fler får möjlighet att öppna och driva äldreboenden i kommunen. Dessutom vill vi från Nya Moderaterna att det ska vara enklare att välja, med transparenta kvalitetsuppföljningar och brukarundersökningar för att göra det enklare och tryggare att fatta ett klokt beslut.

Idag ryter jag till i lokaltidningen Vi i Sundbyberg för att S-styret medvetet ignorerar kommunfullmäktiges beslut med hänvisning till att ”LOV inom äldreomsorgen var vi inte för.” Det är inte acceptabelt! Alla kommunfullmäktiges beslut måste följas under året!

Vi i Sundbyberg artikel LOV särskilda boenden mars 2015

Du kan även läsa artikeln på Vi i Sundbybergs hemsida.