Josefin Malmqvist

Succé för sommarjobben 2017

Årets förändringar av sommarjobben blev en succé. Det står klart efter att årets utvärderingar är sammanställda. Under 2017 kunde alla som gått ut 9:an, 1:an och 2:an på gymnasiet erbjudas jobb genom stadens sommarjobbssatsning.

Vi vet att sommarjobb är viktiga för att erbjuda en första fot in på arbetsmarknaden. Därför är det glädjande att alla som sökte jobb kunde erbjudas sommarjobb, och att nästan var tredje ungdom sommarjobbat utanför stadens regi, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd.

Nytt för 2017 var att sommarjobbsperioden förlängdes från två till tre veckor, för att fler ungdomar ska hinna komma in i jobbet. Vi införde även en obligatorisk CV-skola, krav på att bifoga ett CV och ett personligt brev med ansökan samt att visa att man sökt minst ett jobb utanför staden.

Utvärderingen visar att de ökade kraven vi infört i samband med årets sommarjobb fallit väl ut. Vi vill på bästa sätt rusta våra ungdomar för framtidens arbetsmarknad, och det är glädjande att förändringarna uppskattats, säger Josefin Malmqvist (M).

Sommarjobben 2017 i siffror

  • 449 ungdomar erbjöds sommarjobb 2017, och 30 personer tackade nej till erbjudet jobb.
  • 419 ungdomar sommarjobbade 2017 i Sundbyberg.
  • Av de som tackat nej till erbjudet jobb uppgav de flesta att de ordnat sommarjobb på egen hand som orsak.
  • 102 ungdomar deltog i CV-skolan, men valde sedan att inte söka jobb genom stadens sommarjobbssatsning.
  • 93% av arbetsgivarna kan tänka sig att ta emot sommarjobbare även 2018.

 

Några kommentarer i enkätutvärderingen från ungdomarna som sommarjobbat 2017: 

”Väldigt bra. Känns mycket mer ambitiöst och som att man får ett riktigt jobb när man faktiskt måste anstränga sig lite, istället för hur det var förut då det snarare kändes som en ”rättighet” att få sommarjobb via kommunen.”

”I år var första gången som jag sommarjobbade via Sundbybergs stad så jag har inte så mycket att jämföra med. Men jag tyckte att det var rätt bra att man hade obligatorisk CV- kväll och krav på eget sökt jobb. Eftersom att det då krävdes att man var seriös med sitt jobbsökande. Man fick känna på hur det skulle kunna gå till ”på riktigt” och det var bra att man inte blev serverad ett jobb bara sådär utan att ha behövt jobba lite för det, för så funkar det ju oftast inte i vanliga fall.”

”Jag vet inte för jag var inte där, jag har sedan två år tillbaka jobbat på ICA Nära Järvastaden.”

”Då jag var borta den större delen av sommaren och hade ett annat sommarjobb som jag sökt själv så har jag inte någon erfarenhet angående obligatorisk CV-kväll. Jag tycker det är bra att man får komma med CV och faktiskt söka till jobbet istället för att bara bli tilldelad då man får lära sig hur man ska göra senare i livet och kan få förberedelse för det.”

”Jag tycker det är bra! Ger oss ungdomar själv en chans att ta ansvar och känna hur det känns att anpassa sig till den riktiga världen i framtiden! Tycker att det ska fortsätta så eftersom kunskapen man lär sig är inget som slösas, den kommer ju göra oss nytta i framtiden. vi måste lära oss dom kunskaperna förr eller senare.”

Här finns utvärderingen av de ungdomar som arbetat i staden.

Här finns Synpunkter från arbetsplatser – sommarjobb 2017.

Här finns Undersökning om sommarjobb 2017- alla ungdomar.

Här finns tjänsteutlåtandet och bilagan.