Josefin Malmqvist

Svenskt Näringsliv kritiserar Borg

I dagens DN kritiserar Svenskt Näringsliv Anders Borgs och regeringens arbetsmarknadspolitik.

För tre år sedan talade Anders Borg om vikten av ett bättre klimat för entreprenörskap för att öka sysselsättningen. (Motion 2005/06:m016, Jobblös tillväxt eller arbete åt alla?). Nu har denna inriktning ersatts av lovord för den svenska modellen, bidrag och arbetsmarknadspolitik. Detta lappkast riskerar nu inte bara en onödigt kraftig ökning av arbetslösheten. Värre är att många unga människors chans att ta tag i sin framtid stympas. Det, mer än allt annat, undergräver Sveriges möjligheter att komma tillbaka starkt när krisen väl vänder.

Vi kan inte sluta tro på vår politik och våra grundläggande värden när det blåser. Då är det desto viktigare att vi står för våra åsikter. Det var dessa åsikter som vann val 2006.