Josefin Malmqvist

Sverige borde ställa krav i kvotflyktingsystemet

Lyssna på inslaget i Ekot Sveriges Radio här.

Sverige borde driva att vi tar vill ta emot fler ensamkommande flickor och kvinnor. Detta för att kompensera för det större antal asylsökande män som Sverige hitintills tagit emot. De vi tar emot bör kunna stå till arbetsmarknadens förfogande, vilket idag sällan är fallet.

Vi bör också driva att vi vill hålla ihop familjer. På så sätt ingår hela familjen i kvoten, och inte som idag när anhöriga kommer i efterhand, och då inte ingår i kvoten.

Det innebär att fler länder behöver vara med och ta ett större ansvar för de som är allra sjukast

Om kvotflyktingsystemet
Kvotflyktingsystemet innebär en ordnad process för mottagandet, och möjlighet till förberedelser inför mottagandet finns. Det skulle dessutom undvika farliga resor över Medelhavet.

När Sverige ska sänka asylmottagandet till nivå med våra grannländer vore en utveckling av kvotflyktingsystemet en bra väg att gå. Sverige tar emot omkring 5000 kvotflyktingar på ett år, och ungefär hälften uppskattas ha omfattande behov av stöd.

Sverige är idag ett av få länder som inte ställer krav på vilka vi tar emot genom kvotflyktingsystemet, vilket innebär att Sverige i stor utsträckning tar emot dem som har störst behov av stöd.

2018 tog USA emot flest kvotflyktingar, följt av Kanada, Storbritannien och Sverige

 

Sveriges asylmottagande
Ungefär 6 av 10 av de asylsökande Sverige tagit emot på senare år är män.

Moderaterna vill sänka Sveriges asylmottagande till samma nivå som Norges, Danmarks och Finlands. Det skulle innebära att Sverige tar emot mellan 5 000 och 8 000 asylsökande per år, en sänkning på ca 70 procent. Det motsvarar ungefär den nivå Sverige idag tar emot genom kvotflyktingsystemet, som administreras av UNHCR.

 

Vad tycker du om förslaget?