Josefin Malmqvist

Tack för förtroendet – ny ordförande för Moderatkvinnorna

Styrelsen för Moderatkvinnorna 2019-2021

 

Valdes under fredagens stämma till ny ordförande för Moderatkvinnorna. Stort och varmt tack för förtroendet!

 

Den nyvalda styrelsen

Josefin Malmqvist, Stockholms län, ordförande
Anna-Lena Holberg, Västra Götaland, vice ordförande (saknas på bild)

Ledamöter:
Åsa Ågren Wikström, Västerbotten
Marie Oudin, Värmland
Joanna Sjölander, Östergötland
Caroline Högström, Västmanland
AnnSofie Thuresson, Skåne

 

Mitt installationstal

I mitt installationstal pekade jag ut vilken väg jag menar att Moderatkvinnorna behöver välja framöver. Du kan se talet här i efterhand, eller läsa det nedan.
Tack för ordet!

Det är fantastiskt roligt att vara här för att prata politik, utbyta idéer och erfarenheter.

Moderatkvinnorna står inför en ny tid. Nu är det dags att växla upp och rustar Moderatkvinnorna för att på bästa sätt stötta partiet till valvinst 2022. För det är det som är vårt uppdrag. Vi ska vinna kvinnor som väljare och medlemmar till Moderaterna.

Därför måste vårt mål vara att sluta könsgapet – att Moderaterna i valet 2022 ska ha ett minst lika stort väljarstöd bland kvinnor som bland män. För vi vet att Moderaterna i stora delar har bäst politik för kvinnor i Sverige idag. I andra delar har vi ännu inte det, och det blir vår uppgift att ta fram.

Vårt uppdrag är också att bidra till att Moderaterna växer – bland alla väljare som behöver vår politik. Men viktigast är att vinna förtroende från dem som behöver vår politik som allra mest – från dem som lever i störst ofrihet.

***

Den svenska jämställdheten går åt fel håll.

Våldtäktsanmälningarna ökar, våldet i nära relation med dödlig utgång ökar, mycket tyder på att även hedersförtrycket ökar. Vi vet att nästan 40 procent av kvinnorna i åldrarna 16-24 år känner oro för att utsättas för överfall eller misshandel. Nästan lika många väljer en annan väg eller färdsätt hem på grund av oro att utsättas för brott.

Kvinnors frihet blir i ett av världens mest jämställda länder mindre. Låt det sjunka in, i ett av världens mest jämställda länder ser vi alltså att kvinnors frihet blir mindre. Jag vill att vi ska vara den främsta kraften för att motverka detta.

***

Den yttersta friheten är att vara fri från förtryck. Men strax därefter kommer friheten att stå på egna ben. När kvinnor arbetar och tjänar egna pengar ökar självbestämmandet. Därför är arbetslinjen en fråga om frihet.

Om kvinnor skulle arbeta i samma utsträckning som män skulle Sveriges BNP öka med över 400 miljarder kronor – bara under 2019! 400 miljarder kronor. Det motsvarar ungefär 40 procent av Sveriges statsbudget eller mer än 7 gånger försvarsanslagen.

En särskilt utsatt grupp är utrikes födda kvinnor. Bara för att du kommer hit som 50-åring ska det inte betyda att du på förhand är dömd till ett liv i utanförskap i ett miljonprogramsområde. Moderatkvinnorna ska vara alternativet för de kvinnorna – vi ska erbjuda dem hopp – men samhället ska också se att vi förstår samhällsproblemet och kommer med relevanta svar.

Jag har arbetat hårt som kommunalråd för att ställa höga krav på att människor som har bidrag ska göra sitt yttersta för att bli anställningsbara. Det är en viktig sak. För många av dessa kvinnor är vägen till arbetsmarknaden väldigt lång, inte minst pga föräldraledighet och språkhinder. Där behöver Moderaterna också formulera nya svar, och där kommer Moderatkvinnorna spela en viktig roll.

***

Jag vill att Moderatkvinnorna ska vara en självklar röst i jämställdhetsdebatten och att vi ska vara den främsta kraften för jämställdhet i svensk politik. För att vi ska lyckas med det måste vi vässa vår organisation.

Vi behöver fundera över varför färre kvinnor än män väljer att engagera sig i vårt parti. Jag tror inte jag är den enda i detta rum som har varit ensam kvinna på en partiaktivitet. Fler behöver känna sig hemma hos oss, fler behöver känna att vi lyfter politik som är relevant i deras vardag, men också att vi som organisation är välkomnande och inkluderande.

Jag har pratat med flera av er, och bilden som framkommer är tydlig. Vi behöver skapa forum för oss att träffa varandra och utbyta idéer och erfarenhet. Den nationella styrelsens arbete ska vara väl förankrat i landet. Jag vill se till att alla vi här inne, även om vi kanske tycker olika i vissa sakpolitiska förslag, känner att vi har ett gemensamt politiskt projekt.

Vi behöver utveckla vår uppskattade utbildning Aktion MKF, som redan idag spelar en viktig roll för kvinnor att våga ta steget. Vi ska också utveckla arbetet med mentorskapsprogrammet. De kvinnor som spräckt glastak före oss ska både hyllas och stå som inspiration och läromästare inför de glastak vi själva behöver spräcka idag och i framtiden.

Min förhoppning är att jag, och resten av styrelsen, under året ska besöka samtliga moderata MQ-föreningar runt om i vårt land. Vi vill höra vad ni tycker kan bli bättre, vad ni ser behov av, vilka tankar och önskemål ni har om vår organisation och internkultur – men också vilka problem kvinnor i just ert län möter i sin vardag. Var deras frihet känns som mest främmande.

Om vi gör allt det här kommer Moderatkvinnorna att vara en än mer naturlig rekryteringsgrund för kvinnor att ta plats i nämnder, bolagsstyrelser och folkvalda församlingar. Det är i Sverige denna mandatperiod färre kvinnor som är KSO:er än vi hade förra mandatperioden; det är nu nere under en tredjedel. Moderaterna har näst lägst andel kvinnor i kommunfullmäktigeförsamlingar runt om i landet – bara Sverigedemokraterna har färre.

Jag vet att vi kan bättre än så.

***

Vår tidigare partiordförande Fredrik Reinfeldt sa i ett omtalat uttalade i Örebro 2007: ”Förändra er eller dö”. Jag riktar nu samma uppmaning till er. Moderatkvinnornas existensberättigande kommer från att vi är relevanta för kvinnor i Sverige idag. Att vi fokuserar på frågor som är relevanta för kvinnor idag. Det innebär också att vi kommer behöva välja bort.

Vår utgångspunkt måste vara de ofriheter som kvinnor idag möter – och Moderaternas svar på hur vi ska bekämpa dessa. I detta arbete behöver Moderatkvinnorna inte bara vara inspiratörer utan fanbärare.

Vi ska vara blåslampan på våra interna partiföreträdare som säger att det inte fanns en lämplig kvinna vid tillsättandet av just det där uppdraget.

Vi ska gå i bräschen för att uppmärksamma sunkig internkultur och osunda ideal – för alla ska kunna känna sig välkomna i moderaternas kyrka.

Vi ska vara motorn i arbetet för att förbättra moderaternas politik för att locka fler kvinnor som väljare och vi ska stå främst på barrikaderna för att sprida ordet om att Moderaterna är Sveriges främsta parti för den som bry sig om jämställdhet i samhället och varje människas frihet att forma sitt eget liv.

Jag ser framemot att få leda det arbetet tillsammans med er. Tack för att ni har lyssnat!