Josefin Malmqvist

Krav på motprestation för bidrag

Nu inför vi aktivitetskrav för ekonomiskt bistånd och nolltolerans mot fusk. De som har rätt till stöd ska självfallet få det, men det ska vara ordning och reda. Ekonomiskt bistånd är sista alternativet när alla andra alternativ är uttömda. Då ska du samtidigt göra allt du kan för att snabbt komma i arbete, genom att […]