Josefin Malmqvist

Premiärdebatt i riksdagens kammare – om S jobbmisslyckande

  Fru talman, Sverige befinner sig på vad många bedömare tror är toppen av en högkonjunktur. Arbetslösheten bland de som står nära arbetsmarknaden är låg, men arbetsmarknaden är tudelad: arbetslösheten bland utrikes födda är 20 procent och långtidsarbetslösheten har ökat – trots högkonjunkturen. Alla förutsättningar för att genomföra nödvändiga strukturreformer har funnits, men istället har […]