Josefin Malmqvist

Så ska fler Järvabor komma i arbete

Just nu pågår Järvaveckan, och jag har förmånen att få delta i flera seminarier om hur vi får fler i jobb. Fick också möjlighet att debattera dessa frågor i TV4 med ordföranden i arbetsmarknadsutskottet Anna Johansson (S):