Josefin Malmqvist

Fortsatt färre hushåll med ekonomiskt bistånd

Månadsstatistiken för april visar att antalet hushåll med ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag) fortsätter sjunka – en minskning med nära en tredjedel på två år! Helårsstatistiken för 2016 visade på den lägsta nivån på 8 år. Det är viktig för individen som får kollegor och ett sammanhang, istället för att sitta hemma med bidrag. När fler […]