Josefin Malmqvist

Moderaterna måste återvända till arbetslinjen

Idag samlas tusentals moderater från hela landet i Karlstad för samtal om politiska reformer på Sverigemötet. Nu är det hög tid att fokusera på politiken och lösningarna för Sverige. ”Fokus behöver skifta från taktik till politik nu, så att vi kan ägna dagarna fram till valet åt reformer som rustar Sverige i en orolig omvärld.” […]

”Nu tar vi arbetslinjen till Sundbyberg!”

Skriver tillsammans med gruppledarna för majoriteten i social- och arbetsmarknadsnämnden om våra förslag för att ta arbetslinjen till Sundbyberg. Artikeln kan läsas här.