Josefin Malmqvist

Bokslut Sundbybergsmodellen – uppdaterad

Nu är bokslutsrapporten med reformerna och resultaten av tre års reformarbete i Sundbyberg uppdaterade med helårssiffrorna för 2018. Spoiler alert: den positiva utvecklingen fortsätter även 2018! Resultaten i  korthet: Minskat utanförskap och minskade bidragskostnader med närmare 40 procent. Från budgetunderskott till budget i balans. Fler än någonsin i arbete Läs rapporten här. *** Rapporten publicerades […]

Premiärdebatt i riksdagens kammare – om S jobbmisslyckande

  Fru talman, Sverige befinner sig på vad många bedömare tror är toppen av en högkonjunktur. Arbetslösheten bland de som står nära arbetsmarknaden är låg, men arbetsmarknaden är tudelad: arbetslösheten bland utrikes födda är 20 procent och långtidsarbetslösheten har ökat – trots högkonjunkturen. Alla förutsättningar för att genomföra nödvändiga strukturreformer har funnits, men istället har […]

Fredag med Josefin #63

Inför valet 2014 lovade jag att ta arbetslinjen till Sundbyberg. I veckans avsnitt summerar jag kort hur det har gått.

Kommunal handbok i arbetslinjen

    Lanserar idag en handbok i arbetslinjen Inför Sverigemötet har Anna Jähnke, kommunalråd i Helsingborg, Oliver Rosengren, kommunalråd i Växjö, Lars Rådén, kommunalråd i Solna, Niklas Wykman, riksdagsledamot för Stockholms län, och jag skrivit en handbok om lokala reformer, och sammanställt våra förslag på nationella reformer som vi presenterat under mandatperioden. Läs handboken här.  […]