Josefin Malmqvist

Goda exempel för fler i jobb i Solna

Har haft en lärorik eftermiddag tillsammans med kommunalrådskollegorna Lars Rådén och Arion Chryssafis i Solna för att lära mig mer om hur vi kan bli bättre på att få ner försörjningsstödet och får fler sundybergare i jobb. Efter många år av hårt och medvetet arbete har Solna kunnat minska antalet hushåll som har försörjningsstöd och fått fler […]