Josefin Malmqvist

Med bättre företagsklimat blir jobben fler

Idag presenterades Svenskt Näringslivs enkätundersökning av företagsklimatet. I Sundbyberg är det tydligt att kommunens attityder och service till företagen måste bli bättre. När företagsklimatet blir bättre blir också jobben fler och vi får mer att satsa på vår gemensamma vård, skola och omsorg. Igår lämnade jag in en motion till kommunfullmäktige i Sundbyberg om just […]