Josefin Malmqvist

Nu inför vi resultatstyrd jobbpeng

Nu är det klart att Sundbyberg inför auktorisation med resultatstyrd ersättning för arbetsmarknadsinsatser från 1 januari 2018. Det innebär att leverantörer av arbetsmarknadsinsatser som uppfyller kommunens kvalitetskrav kan bli auktoriserade. Sundbybergsbor får ett brett utbud av vägar ur utanförskap till arbetsgemenskap. Äntligen! Detta är fantastiska nyheter för alla de Sundbybergsbor som lever i utanförskap och […]

Klart med auktorisation av hela vuxenutbildningen

För att gynna hög kvalitet och kostnadseffektivitet inför vi nu auktorisation inom hela vuxenutbildningen. Samtidigt säkerställer vi att kommunen bara betalar för goda resultat. Det innebär att kommunens vuxenutbildning i egen regi omfattas av samma villkor som våra auktoriserade leverantörer, och att resultaten från alla aktörer publiceras på en sida där vi jämför service från […]

Första pusselbiten på plats: ökad valfrihet för sundbybergarna

Nu är första pusselbiten på plats! På kvällens sammanträde med social- och arbetsmarknadsnämnden fattade vi äntligen beslut om auktorisationsvillkor och priser för SFI och grundläggande vuxenutbildning. Det innebär att andra leverantörer, som uppfyller auktorisationsvillkoren och vill leverera till uppsatt prisnivå, är välkomna att auktorisera sig. Vinsten är störst för den enskilde sundbybergaren som nu får […]

Sundbybergsmodellen – så ska alla sundbybergare komma i jobb

Sundbyberg tar nu fram en egen modell för att få fler kommuninvånare i jobb. Modellen, som kombinerar inspiration från Stockholms stads jobbtorg med erfarenhet av kostnadseffektivitet och flexibilitet från Nacka, ska nu utredas för att börja gälla under 2017. – Vi står redan idag inför en stor utmaning där majoriteten av de som är aktuella […]