Josefin Malmqvist

Stark budget och arbete mot hedersrelaterat förtryck

Det står klart efter gårdagens social- och arbetsmarknadsnämnd där verksamhetsplan och budget för 2017 antogs. Utöver minskat utanförskap har nämnden inför 2017 prioriterat ett aktivt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck och våld i nära relationer, en evidensbaserad missbruksvård och uppsökande arbete av unga på glid. – Jag är glad att vi kunnat anta en […]

En stark budget för en växande stad

  Idag debatterar kommunfullmäktige Sundbybergs stads budget  för 2017. Sundbyberg är en öppen stad som attraherar människor från hela världen. Det kan bli en viktig resurs, men det bygger på att vi ger nyanlända sundbybergare möjlighet att snabbt komma in i samhället. De som kommer till Sundbyberg från andra länder ska snabbt komma igång med svenskundervisning […]