Josefin Malmqvist

Återigen rätt om tillfälligt boende

Bostadsfrågan fortsätter engagera och i bostadsbristens spår är det många som vänder sig till socialtjänsten för stöd med bostad. Som jag skrivit om tidigare är lagstiftningen tydlig – bostad är den enskildes ansvar. Socialtjänsten kan tillfälligt hjälpa till i vissa särskilt utsatta grupper. I en ny dom från Förvaltningsrätten avslår rätten en enskilds överklagande av […]

Fredag med Josefin #13

Summerar Stockholm Pride och kommenterar Förvaltningsrättens dom som ger Sundbyberg rätt om tillfälligt boende. Trevlig helg!

Rätt i fråga om tillfälliga bostäder

Sundbyberg har fått vår hållning i fråga om tillfälligt boende bekräftad i Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avslår en enskilds överklagande av Sundbybergs beslut om avslag på tillfälligt boende, i ett av de ärenden som tidigare varit uppmärksammat under våren. Det är en viktig bekräftelse på att stadens linje ligger i linje med gällande lagstiftning och att vi […]