Josefin Malmqvist

Hårt arbetande sundbybergares pengar ska spenderas rätt

”We have a duty to make sure that every penny piece we raise in taxation is spent wisely and well.” Så sa Margaret Thatcher på the Conservatives Party Conference redan 1983, men orden är lika relevanta idag. Hårt arbetande sundbybergare betalar skatt för att vi ska bedriva god och kostnadseffektiv välfärd. Då har vi ett […]

Hårdare krav på biståndstagare

Sundbyberg har, näst efter Södertälje, högst kostnader för försörjningsstöd i Stockholms län. Så behöver det inte vara. Vi vill minska utanförskapet och inför därför en rad insatser för att öka drivkrafterna att gå till arbete. En av dessa insatser är att fusk inte ska löna sig. Vi vet att andra kommuner, så som Solna och […]

Krav på motprestation för bidrag

Nu inför vi aktivitetskrav för ekonomiskt bistånd och nolltolerans mot fusk. De som har rätt till stöd ska självfallet få det, men det ska vara ordning och reda. Ekonomiskt bistånd är sista alternativet när alla andra alternativ är uttömda. Då ska du samtidigt göra allt du kan för att snabbt komma i arbete, genom att […]