Glädjande med vårdval inom geriatriken – trygghet för våra äldre

Nu är det klart att Alliansen i Stockholms läns landsting inför vårdval också inom geriatriken, lärandet om åldrandets sjukdomar! Det är goda nyheter för Sundbybergs äldre! Idag har många av våra äldre inget alternativ än att åka till akuten om de blir dåliga, trots att den bästa vården för dem kanske finns på en geriatrisk […]