Josefin Malmqvist

Nu införs etableringslån i Sundbyberg

Från och med idag (tisdagen den 3 april) får nyanlända i Sundbyberg, som saknar egen inkomst, möjlighet att ansöka om ett ett lån istället för bidrag i glappet som uppstår mellan dagersättningen från Migrationsverket (LMA) och etableringsersättningen. Kommuner betalar normalt ut socialbidrag (ekonomiskt bistånd) i det så kallade glappet, men nu följer även Sundbyberg det […]