Josefin Malmqvist

Första pusselbiten på plats: ökad valfrihet för sundbybergarna

Nu är första pusselbiten på plats! På kvällens sammanträde med social- och arbetsmarknadsnämnden fattade vi äntligen beslut om auktorisationsvillkor och priser för SFI och grundläggande vuxenutbildning. Det innebär att andra leverantörer, som uppfyller auktorisationsvillkoren och vill leverera till uppsatt prisnivå, är välkomna att auktorisera sig. Vinsten är störst för den enskilde sundbybergaren som nu får […]