Josefin Malmqvist

Ny utredning ska få fler sundbybergare i jobb

Arbetslinjen ska gälla i hela Sundbyberg. Alla som lever i utanförskap ska göra vad de kan för att komma i arbete. Då behöver vi erbjuda rätt insatser – insatser som kortar vägen till egen försörjning och insatser till alla berörda målgrupper. Då kan vi också ställa krav på närvaro i insatserna. Därför har vi nu uppdragit […]

Tvätt, städ och snickeri – mot egen försörjning

Fortsätter mina besök, minst ett i veckan, inom stadens verksamheter. Idag hade vi förmånen att få besöka stadens Jobbcenter, som vänder sig till personer med ekonomiskt bistånd och som står långt från arbetsmarknaden. Det kan handla om personer som inte haft ett arbete på väldigt många år, eller som på grund av språkhinder har svårt […]