Josefin Malmqvist


Lämna en kommentar

Ny utredning ska få fler sundbybergare i jobb

12669583_1008175802555116_6591160947901882454_n

Arbetslinjen ska gälla i hela Sundbyberg. Alla som lever i utanförskap ska göra vad de kan för att komma i arbete. Då behöver vi erbjuda rätt insatser – insatser som kortar vägen till egen försörjning och insatser till alla berörda målgrupper. Då kan vi också ställa krav på närvaro i insatserna.

Därför har vi nu uppdragit åt förvaltningen att utvärdera kommunens insatser för att öka valfriheten och stärka drivkrafterna till jobb.

Idag finns bara ett begränsat antal arbetsmarknadsinsatser i Sundbyberg och de bedrivs i kommunal regi. Arbetsmarknadsinsatserna är bara tillgängliga för en begränsad målgrupp, inte de som står närmast eller längst ifrån arbetsmarknaden. Det finns inte heller något närvarokrav i insatserna.

Vi vill vända på alla stenar för att alla sundbybergare ska komma i arbete. Då finns det inga genvägar. Målet är att utredningen ska visa vad vi behöver prioritera framöver för att få fler sundbybergare i jobb.

Utvärderingen ska inkludera följande områden:

  • alla mottagare av ekonomiskt bistånd ska erbjudas en insats
  • närvarokrav ska gälla i insatserna
  • öka valfriheten i insatser med fler utförare, lagen om valfrihetssystems lämplighet för arbetsmarknadsinsatser i Sundbyberg ska utvärderas
  • utvärdera dagens insatser för att hitta förbättringsmöjligheter
  • en väg in till jobb genom att utvärdera organisationen kring bedömning av arbetsförmåga för de som beviljas ekonomiskt bistånd.

Rapporten med förslag på åtgärder ska presenteras för nämnden senast september 2016.


1 kommentar

Tvätt, städ och snickeri – mot egen försörjning

Fortsätter mina besök, minst ett i veckan, inom stadens verksamheter.

Idag hade vi förmånen att få besöka stadens Jobbcenter, som vänder sig till personer med ekonomiskt bistånd och som står långt från arbetsmarknaden. Det kan handla om personer som inte haft ett arbete på väldigt många år, eller som på grund av språkhinder har svårt att få ett arbete.

På Jobbcenter får de möjlighet att arbetsträna, och utföra uppdrag inom bland annat tvätteri, matlagning, snickeri eller vaktmästeri.

  
Vid dagens besök försökte undertecknad slipa på selfie-kunskapen. Utsatta blev Nickan Zetterlund (M), Lena Törner (C), Gustaf Öbrink (C) och Rune Björnström (M).