Josefin Malmqvist

Vägen in i Sundbyberg börjar i skolan och förskolan

I veckan hade Sundbybergs nyinstiftade integrationsutskott sitt första temamöte, denna gång inom skola och förskola med flera intressanta samtal och föredrag. Av Sundbybergs ca 4000 elever på grundskolan har 1348 ett annat modersmål än svenska. Det är var tredje barn! Sundbybergs förskolor tog i höstas emot 29 nyanlända barn, men mörkertalet är stort – förvaltningen uppskattar […]