Josefin Malmqvist

Konkreta erfarenheter och förslag för ett mer jämställt samhälle

Fick idag förtroendet att moderera ett spännande samtal om jämställdhet och kvinnors möjligheter att göra karriär i Sverige. Nima Sananadaji, i sin bok The Nordic Gender Equality Paradox beskriver att nordiska länder, sett till historia, jämställda attityder och familjepolitik kan ses som världens allra mest jämställda länder. Ändå har samma länder förhållandevis få kvinnor på toppositioner […]

Nya metoder krävs för bättre integration

Deltog i veckan i Riksbyggens Stranddagar i Sundbyberg, för samtal om hur vi kortar vägen till jobb för nyanlända och utrikes födda. Från Sundbybergs sida gör vi nu ett antal saker lokalt för att korta vägen till jobb, exempelvis: Genom vårt advisory board samlas näringslivet och föreningslivet lokalt för att erbjuda praktikplatser till ensamkommande barn […]