Josefin Malmqvist

Regeringen höjer bidragen – gör det mindre lönsamt att arbeta

Idag har regeringen beslutat att höja riksnormen i försörjningsstödet. Det innebär att alla som lever på socialbidrag får höjt bidrag. Extra stor höjning får bidragstagare med barn. Det är ett beslut i helt fel riktning! Höjda bidrag innebär att skillnaderna mellan bidrag och arbete minskar, vilket därmed minskar drivkrafterna att ta ett jobb. Det är […]

Stoppa nedmonteringen av den personliga assistansen

Den personliga assistansen är en frihetsreform. Avsikten är att personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar ska få stöd att leva ett liv som andra, med goda levnadsvillkor. Istället för att stoppa bidragsfusk och brottslighet och säkerställa att resurserna används hos de som har rätt till stöd, omprövar myndigheten, efter uppdrag från regeringen, stödet till de […]

Vad vårbudgeten borde innehållit

Regeringen presenterade i veckan vårändringsbudgeten – en budget som lämnade mycket att önska. Den innehöll en lång rad skattehöjningar, men saknade de viktiga reformer av bostadsmarknaden och arbetsmarknaden som Sverige verkligen behöver. När utanförskapet närmar sig en miljon behöver vi kraftfulla reformer. Här är några tips till regeringen – några av de föreslagna reformer som […]