Josefin Malmqvist

Regeringen stjälper över kostnader på sundbybergarna

  Regeringen har skickat ut ett förslag om nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga, som ska gälla från årsskiftet. Förslaget innebär en sänkning av ersättningen på nära 15 miljoner kronor om året för Sundbyberg. Det motsvarar hela kostnaden för Sundbybergs SFI-undervisning. – Det är i grunden bra att vi ser över kostnaderna […]