Josefin Malmqvist

Nya metoder krävs för bättre integration

Deltog i veckan i Riksbyggens Stranddagar i Sundbyberg, för samtal om hur vi kortar vägen till jobb för nyanlända och utrikes födda. Från Sundbybergs sida gör vi nu ett antal saker lokalt för att korta vägen till jobb, exempelvis: Genom vårt advisory board samlas näringslivet och föreningslivet lokalt för att erbjuda praktikplatser till ensamkommande barn […]