Josefin Malmqvist

Min första mandatperiod i riksdagen – en summering

Jag summerar nu mitt fjärde år och första mandatperiod som riksdagsledamot. Det har på många sätt varit en annorlunda mandatperiod. En utdragen regeringsbildning följt av en regering som ofta brustit i att söka majoritet för sin politik i riksdagen, har inneburit att riksdagsarbetet att blivit viktigare än på mycket länge. Fråga efter fråga har avgjorts […]