Josefin Malmqvist

Regeringen höjer bidragen – gör det mindre lönsamt att arbeta

Idag har regeringen beslutat att höja riksnormen i försörjningsstödet. Det innebär att alla som lever på socialbidrag får höjt bidrag. Extra stor höjning får bidragstagare med barn. Det är ett beslut i helt fel riktning! Höjda bidrag innebär att skillnaderna mellan bidrag och arbete minskar, vilket därmed minskar drivkrafterna att ta ett jobb. Det är […]