Josefin Malmqvist

Så stärker vi integrationen

Fick ikväll förmånen att arrangera ett seminarium om konkreta reformer för stärkt integration, inom ramen för politikutvecklingsprojektet Resan in i Stockholm. Förra året sökte drygt 162 000 personer asyl i Sverige. Det är en förbubbling mot föregående år och en tredubbling mot året innan dess. Om vi tittar på tidigare år kan vi räkna med […]

Konkreta erfarenheter och förslag för ett mer jämställt samhälle

Fick idag förtroendet att moderera ett spännande samtal om jämställdhet och kvinnors möjligheter att göra karriär i Sverige. Nima Sananadaji, i sin bok The Nordic Gender Equality Paradox beskriver att nordiska länder, sett till historia, jämställda attityder och familjepolitik kan ses som världens allra mest jämställda länder. Ändå har samma länder förhållandevis få kvinnor på toppositioner […]

Nya metoder krävs för bättre integration

Deltog i veckan i Riksbyggens Stranddagar i Sundbyberg, för samtal om hur vi kortar vägen till jobb för nyanlända och utrikes födda. Från Sundbybergs sida gör vi nu ett antal saker lokalt för att korta vägen till jobb, exempelvis: Genom vårt advisory board samlas näringslivet och föreningslivet lokalt för att erbjuda praktikplatser till ensamkommande barn […]

Bättre psykisk hälsa stärker offentliga finanser

Under helgens Sverigemöte, Nya Moderaternas kommundagar i Malmö, var det inte bara partiledare Anna Kinberg Batra och partisekreterare Tomas Tobé som talade. Vi var flera kommunföreträdare från hela landet som också fick förtroende att tala på olika ämnen i seminarieform. Själv fick jag förtroendet att moderera ett samtal på tema psykisk ohälsa. Vi ser att sjukskrivningarna […]