Josefin Malmqvist


2 kommentarer

Så stärker vi integrationen

Fick ikväll förmånen att arrangera ett seminarium om konkreta reformer för stärkt integration, inom ramen för politikutvecklingsprojektet Resan in i Stockholm.

Förra året sökte drygt 162 000 personer asyl i Sverige. Det är en förbubbling mot föregående år och en tredubbling mot året innan dess. Om vi tittar på tidigare år kan vi räkna med att ungefär hälften kan förväntas beviljas asyl. Det är en enorm utbudschock på svenk arbetsmarknad.

Vi vet att det idag tar 8 år för hälften av de nyanlända att få egen försörjning.

Samtidigt vittnar Arbetsförmedlingen om att arbetsmarknaden behöver 64 000 personer om året i arbetsför ålder för att undvika arbetskraftsbrist. Jobben finns i storstäderna, men där finns inga bostäder.

Hur ska vi lösa det här?

Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), inledde med att ge en bild av utmaningen.


Därefter talade Leif Gripestam, kommunstyrelsens ordförande i Täby, om utmaningarna på bostadsmarknaden och hur vi kan lösa det här på kort och längre sikt.


Slutligen debatterade Benjamin Dousa från MUF och Mårten Roslund från Grön Ungdom utmaningarna på arbetsmarknaden – hur jobben ska bli fler och komma fler till del!


Vår grupp Resan in i Stockholm har presenterat en rad förslag för bättre integration. Förslagen återfinns här.

 

 


Lämna en kommentar

Konkreta erfarenheter och förslag för ett mer jämställt samhälle

Fick idag förtroendet att moderera ett spännande samtal om jämställdhet och kvinnors möjligheter att göra karriär i Sverige.

Nima Sananadaji, i sin bok The Nordic Gender Equality Paradox beskriver att nordiska länder, sett till historia, jämställda attityder och familjepolitik kan ses som världens allra mest jämställda länder. Ändå har samma länder förhållandevis få kvinnor på toppositioner inom näringslivet. Vad beror det på?

Shori Zand, välfärdsentreprenör, och Gunvor Engström, affärsängel och grundare av svenska verksamheten inom Women Presidents’ Organizsation resonerade kring utmaningar och lösningar tillsammans med Niklas Wykman, riksdagsledamot och arrangör samt Nima Sanandaji.

 

 

 

 


Lämna en kommentar

Nya metoder krävs för bättre integration


Deltog i veckan i Riksbyggens Stranddagar i Sundbyberg, för samtal om hur vi kortar vägen till jobb för nyanlända och utrikes födda.

Från Sundbybergs sida gör vi nu ett antal saker lokalt för att korta vägen till jobb, exempelvis:

  • Genom vårt advisory board samlas näringslivet och föreningslivet lokalt för att erbjuda praktikplatser till ensamkommande barn och unga.
  • Vi har instiftat ett integrationsutskott där vi samlar aktörer och bjuder in goda exempel för att lära oss under resans gång. Ingen har några färdiga svar på hur vi ska hantera det stora mottagande som snart kommer landa i våra kommuner. Då behöver vi vara lyhörda, lära av de som testat saker som fungerar och våga testa nya lösningar.
  • Vi utvärderar våra arbetsmarknadsinsatser för att hitta förbättringar och samtidigt konkurrensutsätta insatser. Det finns andra än kommunen som är framgångsrika i att få människor i arbete – då ska vi använda deras kompetens!
  • Upphandlar SFI och tittar samtidigt på hur vi kan stärka kopplingen till arbetsmarknaden i SFI-undervisningen. Genom att skapa incitament för upphandlade SFI-leverantörer att få ut eleverna i långvarig sysselsättning hoppas vi på att också korta vägen till jobb.

Samtidigt finns det ett antal stora utmaningar som regeringen behöver hantera. De tydligaste exemplena är i min värld:

  • Det tar alldeles för lång tid. Det är inte klokt att nyanlända ska sitta i år (!) på anläggningar runt om i Sverige, utan att få delta i SFI-undervisning eller få arbeta. Det är bra att man nu öppnat upp för praktikplatser och tidigare screening av deras kompetens, men man borde även tidigare få börja arbeta. Många sitter dessutom på utbildningar inom bristyrken som vi verkligen skulle behöva! Dessutom ser vi att när de senare landar i kommunerna, efter att ha gått igenom Arbetsförmedlingens etableringsplan utan att få en egen försörjning, mår många så dåligt att de blir sjukskrivna. Men har du aldrig arbetat i Sverige så får du inte sjukpenning, utan hamnar i kommunernas försörjningsstöd (socialbidrag). Och kommunerna saknar insatser för att rehabilitera tillbaka till arbetslivet. En lång uppförsbacke väntar, som hade kunnat undvikas om vi hade börjat tidigare.
  • En relaterad utmaning är etableringsreformen, som inte fungerar. Vi ser att de flesta som kommer ur Arbetsförmedlingens etableringsperiod saknar egen försörjning. Då får de flesta kompletterande försörjningsstöd från kommunen. Om vi tidigare, tillsammans med Arbetsförmedlingen, kunde arbeta med att korta vägen till jobb så skulle det vara en win-win.

Det är två av de mest akta frågorna som jag lyfte fram på seminariet och som jag hoppas regeringen tittar på inför höstbudgeten!

 


1 kommentar

Bättre psykisk hälsa stärker offentliga finanser

Under helgens Sverigemöte, Nya Moderaternas kommundagar i Malmö, var det inte bara partiledare Anna Kinberg Batra och partisekreterare Tomas Tobé som talade. Vi var flera kommunföreträdare från hela landet som också fick förtroende att tala på olika ämnen i seminarieform.

Själv fick jag förtroendet att moderera ett samtal på tema psykisk ohälsa. Vi ser att sjukskrivningarna ökar, och andelen som utgörs av psykiska diagnoser ökar – förra året utgjorde dessa 41% av det totala antalet sjukskrivningar. Det betyder att vi behöver nya lösningar i kommunerna, både i egenskap av stora arbetsgivare men också anpassa våra insatser för minskat utanförskap. Vi behöver bli bättre på att tidigare snappa upp varningstecken och anpassa åtgärder.

När jag förra veckan besökte våra dagliga verksamheter fick jag ett talande exempel på en tjej som utbildat sig till jurist och börjat arbeta som advokat, men som sedan gått in i väggen och nu går i en av våra dagliga verksamheter. Det är givetvis fantastiskt att hon är på fötter igen och påväg tillbaka till arbetslivet, men det är samtidigt ett underbetyg till samhället: hon borde aldrig hamna där, vi borde kunna se detta tidigare.

Ett annat exempel fick jag idag när jag träffade några handläggare på vår enhet för ekonomiskt bistånd. De berättade om flera sjukskriva personer på ekonomiskt bistånd som helt saknar insats: de får inga insatser från Försäkringskassan eftersom de inte har haft någon inkomst och inte heller genom Arbetsförmedlingen. I kommunen har vi inte haft någon tradition av egna rehabiliteringsinsater, vilket vi nu skulle behöva ha.

Lånar några av Niklas Wykmans bilder för att illustrera utmaningen vi står inför:

 

Deltog i panelen gjorde: Niklas Wykman (M), skattepolitisk talesperson, Ing-Marie Wieselgren, läkare och projektchef på SKL och Li Jansson, arbetsmarknadsekonom, Almega.

13240602_1067885136584182_3000896673301987688_n

Li Jansson, Ing-Marie Wieselgren, Niklas Wykman och undertecknad.

13241314_10153940172082550_3209918877157011566_n

130 deltagare deltog på morgonkvisten.