Josefin Malmqvist

Att minska bidragsberoende – och får fler i arbete

Fantastiskt roligt att idag få möjlighet att komma tillbaka till SKL Sveriges kommuner och landsting, och berätta om den resa vi drivit igenom i Sundbyberg – där bidragsberoendet minskat med nära 40 procent på tre år. Vill du läsa mer om hur vi gick tillväga? Rapporten finns här.  

Utanförskapet minskar – färre med bidrag och sociala ersättningar i Sundbyberg

SCB publicerar varje år en sammanställning av det totala utanförskapet: sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, arbetslöshet, arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd. Den senaste rapporten visar att utanförskapet fortsätter sjunka i Sundbyberg – i snabb takt! Och det sjunker snabbare i Sundbyberg än i riket. 2017 levde 9,6% av Sundbybergs befolkning 20-64 år på olika former av sociala […]