Josefin Malmqvist

Goda nyheter: färre familjer i tillfälligt boende

Sundbybergsbor som ännu inte etablerat sig på bostadsmarknaden kan ibland bli aktuella för tillfälligt boende, ofta på vandrarhem.   Vandrarhem är ingen bra boendelösning för barnfamiljer, och det kostar dessutom kommunen en hel del skattepengar.   Därför arbetar vårt sociala boendeteam aktivt för att rusta och stötta sundbybergsbor till ett självständigt boende.   Därför är […]