Josefin Malmqvist

Utanförskapet minskar – färre med bidrag och sociala ersättningar i Sundbyberg

SCB publicerar varje år en sammanställning av det totala utanförskapet: sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, arbetslöshet, arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd. Den senaste rapporten visar att utanförskapet fortsätter sjunka i Sundbyberg – i snabb takt! Och det sjunker snabbare i Sundbyberg än i riket. 2017 levde 9,6% av Sundbybergs befolkning 20-64 år på olika former av sociala […]