Josefin Malmqvist

Sundbyberg sticker ut: kraftig minskning av arbetslösheten

Senaste arbetslöshetssiffrorna från Arbetsförmedlingen visar en kraftig minskning av arbetslösheten i Sundbyberg – med 0,7% i oktober jämfört med 2016. Det kan jämföras med en oförändrad arbetslöshet i länet och en minskning på -0,1% i riket. Det är fantastiskt roligt att se att utanförskapet minskar kraftigt – både i termer av arbetslöshet och bidragsberoende. Vi […]