Josefin Malmqvist

Studenter ska jobba eller studera – inte söka bidrag

  Studenter som saknar inkomst under sommarmånaderna kan i vissa fall ha rätt till socialbidrag (ekonomiskt bistånd). Exempelvis kommer till sommaren 16 ensamkommande ungdomar, som fyller 20 år, avslutas från socialtjänsten och vara berättigade till ekonomiskt bistånd under sommarmånaderna, innan de från höstterminen har rätt att söka studiemedel. För att säkerställa att denna grupp får […]