Josefin Malmqvist

Goda nyheter: färre familjer i tillfälligt boende

Sundbybergsbor som ännu inte etablerat sig på bostadsmarknaden kan ibland bli aktuella för tillfälligt boende, ofta på vandrarhem.   Vandrarhem är ingen bra boendelösning för barnfamiljer, och det kostar dessutom kommunen en hel del skattepengar.   Därför arbetar vårt sociala boendeteam aktivt för att rusta och stötta sundbybergsbor till ett självständigt boende.   Därför är […]

Så stöttar vi barnfamiljer utan bostad

Idag sändes ett avsnitt av Barnaministeriet Dokumentär i Sveriges Radio. I inslaget följer reportern en 13-årig flicka i Sundbyberg, vars familj saknar en egen bostad. Frågor som dessa kommer dessvärre sällan i svart och vitt. Även om jag är väl insatt i familjens ärende, och har träffat dem upprepade gånger, så får jag som socialnämndsordförande inte […]

Återigen rätt om tillfälligt boende

Bostadsfrågan fortsätter engagera och i bostadsbristens spår är det många som vänder sig till socialtjänsten för stöd med bostad. Som jag skrivit om tidigare är lagstiftningen tydlig – bostad är den enskildes ansvar. Socialtjänsten kan tillfälligt hjälpa till i vissa särskilt utsatta grupper. I en ny dom från Förvaltningsrätten avslår rätten en enskilds överklagande av […]

Fredag med Josefin #13

Summerar Stockholm Pride och kommenterar Förvaltningsrättens dom som ger Sundbyberg rätt om tillfälligt boende. Trevlig helg!

Rätt i fråga om tillfälliga bostäder

Sundbyberg har fått vår hållning i fråga om tillfälligt boende bekräftad i Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avslår en enskilds överklagande av Sundbybergs beslut om avslag på tillfälligt boende, i ett av de ärenden som tidigare varit uppmärksammat under våren. Det är en viktig bekräftelse på att stadens linje ligger i linje med gällande lagstiftning och att vi […]

Alla människors lika värde – därför använder vi inte Pilgrimshotell

Berättar idag i SVT Stockholm om beslutet att inte längre köpa platser från Maranata-rörelsen. Är stolt över att vi, i politisk enighet, inte längre väljer att köpa platser till vad som huvudsakligen varit ensamstående mödrar med småbarn av en rörelse som jämför homosexualitet med nazismen, är mot abort och för barnaga. Jag skulle dö för […]

Inga fler boende på sekt-hotellet

Ryter till i dagens upplaga av lokaltidningen Vi i Sundbyberg. Staden har tidigare köpt platser för tillfälligt boende på ett hotell som drivs av den sektliknande rörelsen Maranata, som bland annat förespråkar barnaga och är mot abort och homosexualitet. Helt acceptabelt att staden fortsatt anlita hotellet, även efter att sekt-kopplingen uppdagats. Att det dessutom huvudsakligen […]