Josefin Malmqvist

33 reformer på 3 år – att ta arbetslinjen till en kommun

Året lider nu mot sitt slut, och med det slutet på mitt kommunalrådskap. På tre år har vi vänt utvecklingen i Sundbyberg: Från budgetunderskott – till budget i balans. Från rekordhögt bidragsberoende – till en av de största minskningarna i landet – med 40 procent. Från hög arbetslöshet – till arbetslöshet under snittet. Här är […]

Premiärdebatt i riksdagens kammare – om S jobbmisslyckande

  Fru talman, Sverige befinner sig på vad många bedömare tror är toppen av en högkonjunktur. Arbetslösheten bland de som står nära arbetsmarknaden är låg, men arbetsmarknaden är tudelad: arbetslösheten bland utrikes födda är 20 procent och långtidsarbetslösheten har ökat – trots högkonjunkturen. Alla förutsättningar för att genomföra nödvändiga strukturreformer har funnits, men istället har […]

Kraftigt sjunkande bidragsberoende

Det visar den senaste månadsstatistiken över ekonomiskt bistånd för maj månad. Genomsnitt antal hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd mellan januari och maj har sjunkit från 599 år 2015 till 370 i år – en minskning med nära 40%!