Josefin Malmqvist

Fransk tobakscensur

Är inte detta PK-censur ett steg för långt?

hulot620_463757b

Fantastiskt roligt är det i alla fall när Jacques Tati berövas sin karaktäristiska pipa. Det blir ju komiskt och sänder definitivt inte de signaler förmyndarna hoppats på.

När man sedan forsätter med att förbjuda en bild föreställande Audrey Tautou som Coco Chanel – kedjerökaren – har censuren definitivt gått för långt. Var går gränsen mellan Statens, i detta fallet genom RATP, makt över människors liv och individuellt självbestämmande? Kryper inte överförmyndarsamhället allt närmare inpå människors vardag? Det är en obehaglig tanke.