Josefin Malmqvist

Ungdomsambassadörer ska motverka utanförskap i hela Sundbyberg

ambassadorer-twitter-2

Mer information i Vi i Sundbyberg.

Mer information i Mitt i Sundbyberg.

***

Presentation Rissneambassadörer
Foto Åsa Sommarström, Mitti

Rissneambassadörerna breddas nu till hela Sundbyberg. I samband med det byter verksamheten namn till ungdomsambassadörerna och får ett tydligare fokus på minskat utanförskap. Nytt är också att förebilder ska rekryteras och ett uppsökande arbete påbörjas. Det står klart efter den utvärdering som genomförts och som presenteras idag.

  • Genom att knyta till oss lokala förebilder och samtidigt börja arbeta uppsökande hoppas vi kunna fånga upp fler unga som behöver hitta vägar ur utanförskap. Då är det också naturligt att vi samtidigt breddar verksamheten till hela Sundbyberg, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

Antalet ambassadörer kommer mer än fördubblas, från dagens kring fem till mellan tio och femton personer. Nytt är också att ett antal ambassadörer ska vara lokala förebilder, exempelvis företagare, studenter vid högskola eller universitet eller yrkesverksamma personer i näringslivet som vill agera förebilder utanför sin ordinarie sysselsättning.

  • Vi har flera socialt utsatta områden i Sundbyberg. Nu får även Hallonbergen och Ör ta del av ambassadörerna, inte bara Rissne, säger Johan Storåkers (L), kommunalråd och ordförande för kultur- och fritidsnämnden.

 

Ungdomsambassadörerna kommer drivas av social- och arbetsmarknadsnämnden. En styrgrupp för verksamheten kommer bestå av representanter från social- och arbetsmarknadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen. Huvudansvaret för verksamheten får social- och arbetsmarknadsnämnden.

 

Nyheterna i korthet:

  • Projektet utökas från Rissne till hela Sundbyberg. Fokus kommer ligga på Rissne, Hallonbergen och Ör.
  • Utöver ungdomar kommer lokala förebilder att rekryteras, exempelvis företagare eller andra yrkesverksamma personer lokalt, efter inspiration från Botkyrka.
  • Ett uppsökande arbete kommer påbörjas för att fånga upp unga vuxna 16-25 år som inte studerar eller arbetar.
  • Tydligare mål för verksamheten kommer tas fram och de kommer följas upp regelbundet.

Mer information: