Josefin Malmqvist

Ungdomsarbetslösheten – måste lösas nu!

Idag skriver jag i Skånskan om ungdomsarbetslösheten:

Valdebatten har främst handlat om pensionärernas skatt så här långt. Samtidigt har vi en skyhög arbetslöshet bland unga. De stora barnkullarna i slutet av 80-talet och början av 90-talet vill nu in på arbetsmarknaden. Även om meningarna går isär om hur hög arbetslösheten är så kan vi enas att alldeles för många ungdomar är utan arbete.

Att börja vuxenlivet utan ett riktigt arbete kan vara förödande för många. Passiviteten kan vara oerhört svår att bryta och i sämsta fall leda till drogmissbruk och kriminalitet.
Alla måste beredas möjlighet att genomföra en fullständig gymnasieutbildning – teoretisk eller praktisk. Att få arbete utan gymnasiebetyg är i det närmaste omöjligt idag och kommer inte att bli lättare i framtiden.

Lärlingssystemen måste utvecklas. I andra europeiska länder finns likartade utbildningar som arrangeras i tätt samarbete mellan näringsliv och skola. Finansiering sker i många fall i samverkan mellan skola, näringsliv och eleven själv. Många lärlingsutbildningar varar 3 år där teori och praktik varvas. Praktiken genomförs på ett eller flera företag och leder ofta till en anställning.

Varför kan vi inte ta lärdom av hur man gör i andra länder? Det finns så oerhört mycket att lära av våra grannländer i Europas som de facto har kunnat hantera ungdomsarbetslösheten bättre än vi.

Vi moderater vill ordna jobb till de unga, inte bidrag.

Josefin Malmqvist
Malmömoderaterna
www.josefinmalmqvist.se