Josefin Malmqvist

Valfrihetsfientliga (S) motarbetar demokratiska beslut

11178310_1034457289915394_8331693014870631489_n

Ikväll på kommunfullmäktige behandlades min interpellation till äldrenämndens ordförande Karin Holmberg (S) om att hon i lokaltidningen Vi i Sundbyberg sagt att hon inte avser följa kommunfullmäktiges beslut om att införa LOV inom hela Sundbybergs äldreomsorg. Min fråga:

Avser styret i äldrenämnden följa kommunfullmäktiges beslut att införa LOV inom hela äldreomsorgen?

Det är anmärkningsvärt att (S) fortsätter argumentera mot och motarbeta ett införande. Kommunfullmäktiges beslut måste följas, och om hon inte tänker genomföra det hon själv inte tycker om lär revisorerna ha en del att erinra.

Med ökad valfrihet får äldre sundbybergare mer makt över sitt eget liv. Jag tror att det är de äldre själva, och inte klåfingriga politiker, som är bäst placerade att bestämma var de äldre ska bo. Det låter kanske självklart, men så är det inte i Sundbyberg.

LOV skulle också kunna bli ett positivt tillskott för kvaliteten i Sundbybergs äldreomsorg. SKLs statistik över äldreomsorgen är ingen smickrande läsning för Sundbyberg.  Bara för att nämna några exempel:

– Bemötande på våra boenden: plats 254 av 262
– Trivsamma utrymmen på våra boenden: plats 249 av 262
– Maten på våra boenden: plats 256 av 261

Detta duger inte! Genom att få in fler perspektiv, fler aktörer och låta de äldre själva välja var de vill bo kan Sundbyberg få Sveriges bästa äldreomsorg.

Debatten kan i efterhand ses på kommunens hemsida.