Josefin Malmqvist

Valmanifest för Sundbybergs framtid

2018-02-26 Valmanifest

På Sundbybergsmoderaternas årsmöte den 23 februari antogs Nya Moderaternas valmanifest för kommande mandatperiod.

Det är ett spännande, framåtsyftande dokument, fullt av reformer, exempelvis:

  • Sänkt skatt med 1 kr.
  • Utmanarrätt – för den som vill utföra någon del av kommunens uppdrag till en lägre kostnad och högre kvalitet.
  • Tjänstegarantier för alla i kontakter med staden.
  • 24-timmarsgaranti för städning och borttagning av klotter.
  • En ny förskola om året.
  • Valfrihet & tät kvalitetsuppföljning inom hela välfärden.

Valmanifest Sundbyberg 2018