Josefin Malmqvist

Varför arbetar bara 1 av 3 utrikes födda kvinnor?