Josefin Malmqvist

Varför vill regeringen att nyanlända ska få förtur till bostadskön?